Arkadiusz Niezgoda

Tagi

Arkadiusz Aries Niezgoda (1978) - polski kompozytor, z wykształcenia muzykolog, gitarzysta . Przez kilka lat przebywał w USA w stanie Kalifornia gdzie działał jako kompozytor, producent muzyczny i wykonawca własnej muzyki gitarowej. Za sprawą największego amerykańskiego publishera nut online został wydany jego zbiór na gitarę: Adelita Variations Book I (Musicnotes, 2010). Rok później: Tres Piezas Para Guitarra zbiór na gitarę opublikowało polskie wydawnictwo PWM. Niezgoda jest autorem dwóch albumów fonograficznych solo na gitarę: Recuerdos De California (Soliton, 2011) oraz Poetic Guitar (Paris Music, 2011). Obecnie kompozytorski dorobek twórczy Arkadiusza Ariesa Niezgody stale się powiększa i cieszy zainteresowaniem wydawców. Dowodem tego jest jego obecność w rozwijającym się katalogu Studia-H z kolejnym albumem muzyki gitarowej pt . Guitar Concertos (2015).

Inicjator Akademii Pana Arka - szkoły muzyczno-teatralnej dla dzieci .
Członek  ZAIKS

Arkadiusz Aries Niezgoda  - composer, musicologist , guitar  player.  He stayed in California, the USA for a few years  working as a composer, music producer and  performer of his   guitar music.; Thanks to the biggest American  publisher  of notes online he published  his collection of pieces for guitar  : Adelita  Variations Book I  (Musicnotes,  2010). A year later : Tres Piezas Para Guitarra  - a collection   for guitar was published  by the Polish  PWM   Editions. Niezgoda is the  author  of two solo phonographic albums for  accoustic guitar solo  :  Recuerdos De California (Soliton,  2011) and Poetic  Guitar  (Paris Music - Universal,  2011). At present  composer's  output of  Arkadiusz Aries Niezgoda   is growing all the time   attracting  the interest of  editors. Hence  his presence in the developing catalogue of Studio  H  with his next album of  guitar music   - Guitar Concertos (2015). He initiated  Mr Arek's Academy  -  music-theatre school for children.