Gawlik & Wierzbicka,

Paweł Gawlik - Kompozytor, producent muzyczny, multiinstrumentalista. Reżyser dźwięku, realizator studyjny i koncertowy. Komponował muzykę do projektów multimedialnych, programów telewizyjnych, spektakli teatralnych, reportaży, gier komputerowych, reklam, filmów fabularnych. Współpracował między innymi z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Teatrem Syrena w Warszawie, wieloma  solistami i zespołami.


Pawel Gawlik – composer, music producer, multi-instrumentalist. Sound director, studio and concert sound engineer.Has composed music  for multimedia projects, television programmes, theatre  performances, reportages, computer games, advertisements and motion pictures.
Has co-operated, among others, with Juliusz Slowacki theatre in Cracow, Syrena theatre in Warsaw as well as with  numerous soloists and ensembles.

Monika Wierzbicka - wokalistka, autor  tekstów  i  czasami muzyki Wspólpracowała/współpracuje między innymi z Teatrem Muzycznym w Gdyni ,Teatrem Syrena w Warszawie i, ze studiami dubbingowymi, z zespołami H2O, Analog  I inym . Łącznie wydała 11 płyt.

Monika Wierzbicka – vocalist, author of texts and , sometimes, music. Has co-operated With, among others, Music Theatre in Gdynia, Syrena Theatre in Warsaw, with dubbing studios, with H2O and Analog ensembles. Has issued 11 discs altogether.