Mikołaj Hertel

MIKOŁAJ HERTEL  –  kompozytor, pianista

Absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie fortepianu Reginy Smendzianki Kompozytor muzyki teatralnej, zwiazany szczegolnie z Teatrem Adekwatnym Teresy Magdy Wójcik, twórca  muzyki do  filmów  animowanych. W latch 80 twórca wielu piosenek dla  czołowych  polskich wykonawców,  W latach  90  jeden z  wyróźniających się  twórców  muzyki  elektronicznej / Dzwięki morza, Romance
Od  kilku lat w  swojej twórczości wykorzystuje akustyczne instrumentarium przenosząc  doświadczenia z muzyki elektronicznej na obszar orkiestry. Jednak głównym środkiem wyrazu artystycznego Mikołaja Hertla pozostaje fortepian. Członek  ZAIKS.

MIKOLAJ HERTEL – composer, piano player.
Graduate od Academy of Music in Warsaw in piano class of Regina Smendzianka. Composer of music for theatre, particularly connected with Teresa Magda Wojcik’s Adekwatny Theatre.
Has also written music for cartoons. In the 80s Composed many songs for leading Polish performers. In the 90s one of distinguishing creators of  electronic music /Sounds of sea, Romance/. For some years he has concentrated on accoustic instruments  transferring his experiences from electronic music into the area of orchestra. Nevertheless the main means of  Mikolaj Hertel’s artistic expression remains the piano. Member of Zaiks.