Robert Łuczak

Tagi

Studiował w Akademii Muzycznej w Poznaniu, gdzie ukończył dyrygenturę chóralną w 1992 roku. Napisał  muzykę do 150 spektakli teatralnych , 157 filmów dokumentalnych ,słuchowisk poetyckich oraz programów telewizyjnych.  Komponuje i wystawia musicale. : Frustrujace Bajki, Królestwo Wichrowych Wzgórz, Dziewczynka z zapałkami.Jest autorem 5 płyt z muzyką ilustracyjną dla wytwórni SoundPol . Dla wytwórni Paris Music nagrał 3 solowe płyty. Robert Łuczak jest laureatem wielu prestiżowych nagród.Współpracuję z Wytwórnią Filmów Rysunkowych w Bielsko-Biała .Mieszka w Warszawie skupiając się na pisaniu muzyki teatralnej i filmowej.

Członek Zaiks. Więcej : www.robertluczak.pl

Studied at Academy of Music in Poznan, where he completed choir conducting in1992. Has written music for 150 theatre performances, 157 documentaries, poetic radio programmes as well as television programmes. Has composed and produced musicals such as: Frustrating Fairy Tales, Kingdom of Wuthering Heights, A Girl with Matches.  Has written music for 5discs with illustrative music for Sound Pol Company and 3 solo discs for Paris Music. Robert Luczak has been awarded many prestigious prizes. He co-operates with Cartoon Film Producers in Bielsko-Biala.He currently lives in Warsaw concentrating on writing thetre and fim music.                                                                       

More: www.robertluczak.pl