Mieczysław Litwiński

Tagi

 

Mieczysław Litwiński – kompozytor, multiinstrumentalista. Wpływ na kompozytora wywarł bezpośredni kontakt z J. Cage'm i K. Stockhausenem. Pisze muzykę kameralną, baletową i teatralną, Utwory wykonywane były m. in.w Carnegie Hall, Lincoln Center, Knitting Factory w Nowym Jorku, Forum Trajana w Rzymie, na festiwalach nowej muzyki: Inventionen (Berlin), Bang on a Can (Nowy Jork), Warszawska Jesień, Ad Libitum (Warszawa). Koncerował w całej Europie, Ameryce, Rosji i Iranie. Współpracował m.in.z twórcami: Pauline Oliveros, Peter Gordon, Hamid Drake, Paolo Pandolfo, bracia Coen (film), Ohad Naharin, Royston Maldoom (taniec współczesny). Współpraca z muzeami m.in.: Museum of Natural History, Roerich Museum (New York), Musei di Fori Imperiali (Rzym), Muzeum Sztuki Współczesnej (Isfahan), Muzeum Narodowe, Muzeum Azji i Pacyfiku (Warszawa). Pedagog (m.in.: New York Open Center, New York University, Uniwersytet Księcia Witolda w Kownie, Uniwersytet Warszawski).

 

 

 

Mieczyslaw Litwinski - composer, multiinstrumentalist. He was influenced, as a acomposer, by a direct contact with  J. Cage  and K. Stockhousen.  He writes chamber, ballet and  theatre music.  His compositions have been performed, among others,  in  Carnegie Hall, Lincoln Center, Knitting Factory in  New York,  Trajan Forum in Rome,  at festivals of new music : Inventionen  (Berlin),  Bang on a Can (New York), The Warsaw Autumn,  Ad Libitum (Warsaw).  He has appeared in concerts all over Europe, in America, Russia  and Iran. He has co-operated   with, among others, Pauline Oliveiros, Peter Gordon,  Haamid Drake, Paolo Pandolfo,  Coen Brothers (film),  Ohad Naharin,Royston Maaldoom (contemporary dance).; He ha also co-operaated  with museums  :  Museum of Natural History, Roerich Museum (New York) , Musei di Fori Imperiali  (Rome),  Museum of Contemporary  Art (Isfahan),  The National  Museum and  Museum of Asia and Pacific (Warsaw). He also teaches ( among others  at New  York  Open Center,  New York University, University of   Prince Vitold  in Kowno, Warsaw University).