Piotr Grinholc

Tagi

 

Piotr Grinholc muzyk, kompozytor, realizator dźwięku. W 1992 roku ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie organów prof. Andrzeja Chorosińskiego. Piotr Grinholc czynnie zajmuje się również kompozycją. W swoim dorobku artystycznym  ma kompozycje i aranżacje zarówno na organy, chór, orkiestrę, jak i na instrumenty elektroniczne. Jest współpracownikiem wydawnictw edukacyjnych, dla których komponuje, aranżuje i nagrywa piosenki oraz muzykę ilustracyjną dla dzieci. Piotr Grinholc zajmuje się także zawodowo techniką realizacji nagrań. Jest cenionym specjalistą w dziedzinie nagrań muzyki klasycznej, kameralnej, organowej, chóralnej oraz symfonicznej. W 2010 roku płyta z muzyką dawną pt. "Battalia" zrealizowana przez Piotra Grinholca, otrzymała prestiżową statuetkę "Fryderyka" w kategorii Muzyki Dawnej. Ważnym elementem w sylwetce artystycznej Piotra Grinholca jest działalność pedagogiczna. W marcu 2012 roku został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem "Zasłużony dla Kultury Polskiej" za całokształt działalności artystycznej.

 

 

 

Piotr Grinholc   musician, composer,  sound engineer. In 1992 graduated  from Fryderyk Chopin   Academy  of Music  in Warsaw in the  class of organ of prof. Andrzej  Chorosiński.  He is also an active composer.  His artistic output includes   compositions and arrangements  for organ, choir,  orchestra  as well as for electronic instruments. Piotr Grinholc is also proffessionaly involved in the technique of recording realization. He is a highly valued specialist in the field of classic, chamber, organ, choir and symphony music recordings. In  2010  the disc 'Battalia'   with old music,  which he  realized,  received a prestigious 'Fryderyk' Award in the category of Old Music. He is also active as a pedagogue. In  March 2012  he was honoured  by the Minister of Culture and National Heritage  with  a medal 'Distinguished   for the Polish Culture'  for the whole of his artistic creativity.