Ryszard Bednarczuk

Tagi

 

Ryszard Bednarczuk-kompozytor, artysta muzyk, wiolonczelista. Absolwent Akademii Muzycznej im. Fr Chopina w Warszawie.  Stypendysta Fundacji Kultury Polskiej. Stypendysta - asystent prof. Cecyli Barczyk w Towson State Uniwersity w Baltimore (USA). Stypendysta Peabody Conservatory of Music w Baltimore (USA). Stypendysta Fundacji Yehudi Menuchina we Francji, i Fundacji Paula Hindemith’a w Szwajcarii. Trzykrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie koncertmistrz orkiestry Warszawskiej Opery Kameralnej.  Pisze własną muzykę głównie w gatunku muzyki filmowej. 

 

Ryszard  Bednarczuk  - composer, musician, cellist. Graduate  of F. Chopin Musical Academy in Warsaw. Recipient of scholarship of the  Foundation of the Polish Culture. Scholarship-assistant of  profesor Cecylia Barczyk   in Towson  State  University in Baltimore ( the USA). Scholarship  at Peabody Conservatory of Music  in Baltimore (the USA). Scholarship   of Yehudi Menuhin  Foundation in  France  and Paul HIndemith Foundation in Switzerland.   Three times  scholarships of the  Ministry of Education and National Heritage.  At present  concertmaster of the Warsaw Chamber Orchestra.  He composes his own music, mainly for films.