Janusz Smyk

Tagi

Saksofonista, flecista, klarnecista i trębacz. Współpracował z Orkiestrą Studia S-1 A.Trzaskowskiego, Symfoniczną Orkiestrą Radiową  W. Kamirskiego,  Teatrami Na Targówku i Ateneum  oraz K.Sadowskim, Cz.Niemenem Występował  na Jazz Jamboree
https://www.facebook.com/janusz.smyk.9?ref=ts&fref=ts

Composer, saxophone,flute,clarinet and trumpet player. Has co-operated with A. Trzaskowski Studio S1 Orchestra in Warsaw, with W. Kamirski Radio Symphony Orchestra as well as with Na Targówku and Ateneum Theatre, K. Sadowski and Cz. Niemen. Has participated in Jazz Jamboree Festival.