Grzegorz Suski

Tagi

 

Kompozytor, aktor, reżyser, choreograf.

Absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie.

Związany z teatrami: Roma w Warszawie

Scena Stu w Krakowie ,Teatr Polski w Szczecinie

 

Composer, actor, director, choreographer.

Graduate of Theatre Academy in Warsaw.

Cooperates with the following theatres: Roma in Warsaw,

Stu Stage in Cracow, Polish Theatre in Szczecin.