Adam Urbanowicz

Tagi

Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku, Kompozytor  wszechstronny  tworzący muzykę  z gatunku klasycznej , jak również jazzowej  I rozrywkowej .Laureat  konkursów pianistycznych. Brał udział  w konkursach młodych talenów  w Ettlingen, Warszawie /stypendium TiFC /,  Gdańsku, w kursach mistrzowskich w  Weimarze, Klagenfurtcie. Wspólpracował z wieloma  europejskimi agencjami jako  kompozytor, aranżer, wykonawca m.in. /KEMPF Teather Gastspiel - Monachium, Frank Serr SHOWSERVICE INT/. Członek  ZAIKS  Więcej: www.adamurbanowicz.com  

 

ADAM URBANOWICZ  - composer, piano player, arranger

Graduate of Academy of Music in Gdansk.Versatile composer, creating classic as well as jazz and pop music. Prize winner of piano competitions. Has participated in competitions for young talented musicians in Ettingen, Warsaw  TiFC scholarship and in master courses in Weimar and Klagenfurt. Has cooperated with many European  agencies as composer,,arranger and performer among others KEMPF Teater Gastspiel - Munich, Frank Serr SHOWSERVICE INT. Member of ZAIKS. More information on www.adamurbanowicz.com.